Arama Kelimesi Giriniz

Haberler

Şömine Nasıl Yakılır ?

Şömine Nasıl Yakılır ?

Öncelikle, 18 yaşının altındaki çocuklar yanlarında ebeveynleri olmadan asla şömine yakmayı denememeliler. Hatta bu sayfanın devamına da bakmamalılar. Çocuklara zamanı geldiğinde nasıl ateş yakılacağı ebeveynleri tarafından uygulamalı olarak öğretilmelidir.

Şömine yakmak için;

öncelikle ortada usulüne göre inşa edilmiş, bacası açık ve yakılmaya hazır bir şömine olması gerekiyor. Sonra yakacak odun, çıra ve şömine maşası, küreği vb. araçların da olması gerekiyor.

Dikkat! Şömine yakarken başka herhangi bir kimyasal tutuşturucu asla kullanılmamalıdır. Kesinlikle tehlikelidir. Şöminede, meşe odunu veya pres şömine odunu dışında, kömür, başka cins odunlar, atık, plastik madde vb. asla yakılmamalıdır.

Şöminelerin pek çok çeşidi var. Kimisi ateş tuğlasından bir ocak biçiminde, kimi de, özellikle son zamanlarda, döküm hazneli, cam kapaklı ve haznenin etrafında inşa edilmiş ısı odalı yapılıyor. Bu yazıda şömine çeşitleriyle pek ilgilenmiyeceğiz. Daha çok şömine ateşi nasıl yakılır anlatmaya çalışacağız.

Şömineyi yakmadan önce bir kaç konudan emin olmalıyız. Şöminenin çok yakınında parlayıcı, kolay alev alıcı herhangi bir malzeme olmamalı. Şömine bacası açık olmalı. Şöminede sadece kuru meşe odunu yakılmalı. Başka tür ağaçlardan kesilen odun yanarken etrafa kıvılcım saçabilir, bu da tehlikeli olabilir. Bazı yapı marketlerinde preslenmiş malzemeden şömine için üretilmiş odunlar satılıyor. Onlar da olabilir.

Artık şöminemizi yakma hazırlıklarına başlayabiliriz. Şömineniz temiz olmalı. Önceki yakmadan kalan küller temizlenmiş olmalı.

  1. Şömineyi yakabilmek için bir odunu, diğer tahta parçalarına ve odunlara destek olacak şekilde haznenin arka duvarına veya yan duvarına altında boşluk bırakacak şekilde dayayınız.
  2. Sonra bu odunu dayanak olarak kullanarak inceli kalınlı biraz tahta parçasını sanki bir çadır gibi sağlı sollu yerleştiriniz.
  3. Tahta parçalarının arasında bir-iki tane de çıra yerleştirebilirseniz tahtaların tutuşması daha kolay olur.
  4. Sonra bir çırayı alt ucundan tutuşturunuz. Bunu yaparken evin içine yağlı çıra dumanı girmemesi için tutuşturma işini olabildiğince şömine bacasının dumanı çekebileceği mesafede yapınız.
  5. Tutuşturduğunuz çırayı, daha önce tahtaların arasına yerleştirdiğiniz çırayı tutuşturacak şekilde (ve elinizi yakmadan) tahtaların arasına yerleştiriniz. Unutmayın ince tahtalar daha kolay tutuşacağından yanar durumdaki çırayı nereye yerleştireceğiniz önemlidir.

Bir tane de diğer taraftan tutuşturursanız daha iyi.

Kalın tahta parçalarının iyice tutuşmasını bekleyiniz

  1. Sonra, yanan tahtaların üzerine sağlı sollu 2-3 odun yerleştiriniz. Bu odunlar ince, ya da bir tarafı uzunluğuna kesilmiş olmalı. Aksi halde tahta parçaları odunu tutuşturmaya yetmeyebilir.
    Odunların da tutuşması için biraz bekledikten sonra duruma göre bir-iki odun daha yerleştirebilirsiniz. Hazneli veya ateş tuğlalı şöminelerin ısı üretir duruma gelmesi için yaklaşık yarım saat müddetle kuvvetli yanması, ilk koyduğunuz odunların kor haline gelmesi gerekir. Şömine duvarları belli bir ısıya ulaştıktan sonra şömineyi çok harlı yakmamanız, hazne duvarlarının ısısını olabildiğince sabit tutacak şekilde yeni odunla beslemeniz kafi gelecektir. Hazneli şöminelerde, hava kanallarının ayarlanmasıyla yakma işleminin hızlandırılması veya yavaşlatılması mümkündür

Artık şömineniz yanıp sizi tatlı tatlı ısıtmaya başladığına göre gerisi keyfinize kalmış.

Güzel bir kadeh kırmızı şarap, yanında peynir tabağı hiç fena olmaz.

Son olarak, şöminenizi yanar ve kapağı açık durumda terketmeyiniz. Şöminenin yandığı odayı terkediyorsanız mutlaka kapağı kapalı olmalı, içinde devrilebilir durumda odun olmamalı, baca muhakkak açık durumda olmalıdır…